Постави слънце в нощното небе. Посади люляци на покритото със сняг поле. Заший за себе си поезията на планинските ветрове.

Advertisements